ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

  • Разработка на конкретни технически решения за управление на машини, технологични линии и системи.
  • Консултантски услуги при избор на технически средства за автоматизация.
  • Доставка на компоненти за автоматизация.
  • Оборудване на ел. табла
  • Изграждане на системи за управление
  • SCADA системи
  • Приложен софтуер

За повече информация за извършваните от нас дейности моля свържете се с нас по удобен за вас начин.